Personalkod

Att göra en ny personalkod
  1. Tryck ”49” (kodlista). Bläddra med ”*” tills du hittar en kod som är använd (ute). [1]
  2. Tryck ”3” koden görs om till personalkod (P) och skrivs ut. Avbryt med ”#”.
  3. Sök den utskrivna koden med ”42”. Tryck ”1”, en ny slumpmässig personalkod görs.
  4. Ändra kodens giltighetstid med ”*”. Avsluta med att lagra koden med ”0”, den nya koden skrivs ut.

Att göra en ny personalkod när det finns en gammal personalkod
  1. Sök den gamla personalkoden med ”42” Tryck ”1”, en ny slumpmässig personalkod görs.
  2. Ändra kodens giltighetstid med ”*”. Avsluta med att lagra koden med ”0”, den nya koden skrivs ut.

[1] Om kodlistan är tom gör du först en ny kod med 41.