Bom för infart

Den här bommen används för infart till en byggmarknad.När ett fordon kör farm mot bommen öppnas både port och bom när fordonet har passet in i hallen stängs bommen direkt därefter stängs porten. Bommen håller porten öppen så länge den vill.


Bom Bommar vägbom vägbommar

Bommar Automatiska

Automatiska bommar för genomfart.